Wie is ?

Willy Ahlers, geboren in 1943 in Winschoten en in 1969 naar Oldenzaal verhuist. In 1970 getrouwd met Mieke. Echte beta-man, leraar wiskunde en elektrotechniek, maar hobby’s in de richting van onze geschiedenis.

Werkte bij Heemaf, Holec Projects en QtecQ o.a. als planning- en costcontroller. Na het faillissement van QtecQ bleef hij een half jaar als adviseur van de curator, na een lerarenbaan in Almelo kwam hij bij Hitec Power Protection als trainer. Vanaf 2003 in de VUT en in 2008 met pensioen. Werd in Oldenzaal voorzitter van de plaatselijke postzegelclub in de zeventiger jaren. Begon na een bezoek aan Rheda-Wiedenbrück met een studie over de postgeschiedenis van de stad Oldenzaal. Dat resulteerde in een boek van bijna 400 bladzijden en een tentoonstellingsobject over dit onderwerp. Vanuit de postgeschiedenis kwamen er meer leuke studies, de cartografie voor het bestuderen van postroutes en uiteindelijk een grote verzameling (stads)plattegronden van Oldenzaal en omgeving. 

In 2008 verscheen zijn boek "de atlas van Oldenzaal" met 65 kaarten en veel over de geschiedenis van Oldenzaal. Bij de presentatie van het boek op zijn 65e verjaardag werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zijn speciale belangstelling ging binnen de cartografie uit naar Nederlands grootste cartograaf Jacob van Deventer. Ook over Jacob van Deventer werd een tentoonstellingsobject gemaakt. In zijn brievenverzameling begonnen poststukken met speciale adressen een grote rol te spelen. Het werd een aparte verzameling. Vanaf 1995 werd er een (postale) studie gedaan over de tijdrekening en kalenders gestart met een aantal tentoonstellingen in 2000 en later. 

Omdat post vooral per trein werd vervoerd werd er een studie gemaakt van de spoorlijn Almelo – Salzbergen bij Rheine in Duitsland. Ook van de geschiedenis van deze spoorlijn werd een verzameling opgebouwd. Toen hij kennis nam van de in Oldenzaal geboren Willem Vleertman 1658 – 1742 , die ook betrokken was bij het opzetten van postdiensten volgde een studie van deze man die wel erg veel heeft beleefd in zijn leven. Toen de poststukkenverzameling van de Almelose filatelist Blankert op de markt kwam werd deze verworven. Naast vele schitterende poststukken waren het vooral de beschrijvingen van de poststukken tot in detail de reden van aankoop.

Zijn vrije tijd nu is verdeeld over het Twents techniek Museum HEIM in Hengelo, met speciale aandacht voor de bibliotheek, bij het Hengelose Eaton met een studie over de geschiedenis van de Holec bedrijven en bij de OKT, en de Oudheid Kamer Twente met speciale aandacht voor de cartografie.Populair

Statistieken

  • Artikelen bekeken hits 238950